Regulamin:

 1. Przy zapisie do ligi pobierana jest bezzwrotna opłata 100 zł od drużyny za udział w lidze.
 2. Każda kolejka trwa 5 tygodni. Każda grupa jest 5 drużynowa
 3. Gramy z ograniczeniem czasowym 100 minut - sygnał ostatniego enda
 4. Gracze sędziują sobie sami
 5. Wynik każdego meczu należy podać w recepcji klubu oraz umieścić zdjęcie tablicy wyników na grupie Liga Curling Łódź na facebooku. Mecze można rozgrywać tylko w Curling Łódź.
 6. Po zakończeniu kolejki, w każdej z grup:
  • Drużyny 1 i 2 awansują do grupy wyżej (oprócz pierwszej grupy)
  • Drużyna 3 pozostaje w grupie
  • Drużyny 4 i 5 spadają do niższej grupy (oprócz ostatniej grupy)
 7. Zawodnicy przed rozpoczęciem meczu wnoszą opłatę za mecz - 180 zł od drużyny
 8. Nowe drużyny zostają dopisane do ostatniej grupy. Możliwe jest rozpoczęcie uczestnictwa w trakcie trwania kolejki.
 9. Każda drużyna musi rozegrać przynajmniej 3 mecze w kolejce. Drużyna, która nie rozegra wymaganej ilości meczów, musi ponownie zapisać się do ligi.
 10. Punktacja:
  • 10 pkt za wygrany mecz
  • 5 pkt za remis
  • 2 pkt za wygranego enda
  • 10 pkt za rozegranie meczu
 11. Po zakończeniu kolejki każdej drużynie, w zależności od uzyskanego miejsca (grupa A: miejsce 1-5, grupa B: miejsce 6-10 itd.), będą przyznawane punkty według schematu:
  • 1 miejsce - 100 pkt
  • 2 miejsce - 98 pkt
  • 3 miejsce - 96 pkt itd.
  • …50 miejsce i kolejne = 2 pkt
  Klasyfikację punktową wygrywa drużyna, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów po zakończeniu rozgrywek.
 12. Drużyna składa się z 4 zawodników i dwóch rezerwowych (opcjonalnie). Na każdy mecz musi stawić się przynajmniej 3 zawodników. Drużyny mogą być mieszane. Wolno zagrywać przy pomocy extenderów.
 13. Jeżeli drużyna nie może przybyć na wynikający z wcześniejszego ustalenia mecz, to muszą o tym fakcie poinformować przeciwnika, jak i odwołać zarezerwowany tor. Nieprzestrzeganie tej zasady spowoduje oddanie danego meczu walkowerem i ujemne 10 pkt, jak i konieczność uiszczenia opłaty za zarezerwowany tor. Przeciwnik, który stawił się na mecz, otrzyma 30 pkt.
 14. Wszelkie zgłaszanie walkowerów może odbywać się jedynie droga mailową, wcześniej informując o tym fakcie przeciwnika, od którego brany jest walkower.
 15. Drużyna może zawiesić swój udział na jedną kolejkę. Musi wtedy poinformować organizatora mailowo o zawieszeniu. W następnej kolejce drużyna, która zawiesiła swój udział będzie grać w najniższej grupie.
 16. Drużyny niebiorące udziału w lidze bez zawieszenia gry, zostają automatycznie skreślone z listy.
 17. Organizator ma prawo do zmiany zasad w trakcie trwania rozgrywek.


Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:
liga@curlinglodz.pl - temat: Liga Curling Łódź - Zgłoszenie
W zgłoszeniu proszę przesłać nazwę i skład drużyny oraz telefon kontaktowy.