Privacy policy


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO” ) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Curling Łódź spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 35/15, kod pocztowy 90-125, NIP: 7252122309, zwana dalej ADO.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu wykonania umowy o udział w zawodach, kursie bądź zajęciach organizowanych przez ADO lub umowy o świadczenie usługi wynajmu toru curlingowego oraz w celu księgowego rozliczenia usługi, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, a w zakresie danych niezbędnych do rozliczeń księgowych przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
 3. Przedmiotem przetwarzania mogą być następujące dane osobowe: imię, nazwisko, rok urodzenia, kraj oraz miasto zamieszkania, klub sportowy, uczelnia, numer telefonu, adres e-mail, osiągnięcia, kategoria oraz doświadczenie sportowe.
 4. Państwa dane mogą zostać przekazane innym osobom, organizacjom, firmom lub organom administracji publicznej którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. Dane mogą zostać przekazane jedynie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o świadczenie zleconej usługi.
 5. Zgodnie z RODO, mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych
  3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  4. przenoszenia danych
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może utrudnić lub uniemożliwić wykonanie umowy.
 7. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. W celu usunięcia danych osobowych prosimy o kontakt pod mailem: kontakt@curlinglodz.pl.