Czwórkowa Sparingniedziela 11.12.2022
Czwórkowa Sparingniedziela to okazja do sprawdzenia się w dwóch 8-endowych meczach z pełnymi rozgrzewkami (9 minut/drużynę) i LSD, bez konieczności udziału w turnieju, ponoszenia dużych kosztów, czy brania urlopu w pracy. W cenie 480 zł od drużyny proponujemy Wam rozegranie dwóch meczów w dogodnych godzinach w ciągu jednego dnia.

W Sparingniedzieli 11.12.2022 przewidzieliśmy miejsce dla 8 drużyn. Kolejki meczów przewidziane są o: 11:20 oraz o 16:50.

🔷 Czwórkowa Sparingniedziela 11.12.2022
Otwarcie zapisów: 21.10.2022, godz. 20:00
Zamknięcie zapisów: 20.11.2022, godz. 23:59
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest wygenerowany automatycznie email przesyłany natychmiast po przesłaniu formularza zgłoszeniowego. Potwierdzeniem udziału w Sparingniedzieli jest osobny email z potwierdzeniem udziału i z danymi do przelewu wpisowego. Potwierdzenia udziału zostaną przesłane nie później niż dwa dni po zamknięciu zgłoszeń. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w Sparingniedzieli zgłoszonej po opłaceniu przez nią wpisowego, nie ma możliwości otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty, chyba, że na jej miejsce znajdzie się inna drużyna. Jeżeli na liście rezerwowej nie ma już chętnych do grania drużyn, znalezienie zastępstwa leży po stronie wycofującej się drużyny, po uprzednim kontakcie z organizatorem. Jeżeli drużyna wycofuje się z turnieju po opłaceniu wpisowego i na jej miejsce znalazła się inna drużyna, przy zwrocie wpisowego potrącana jest opłata administracyjna w wysokości 30 zł. Opłata nie jest pobierana, jeżeli drużyny (wycofująca się i zastępująca ją) rozliczą się w kwestii wpisowego między sobą. Harmonogram edycji zostanie przesłany uczestnikom nie później niż na 9 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

Wymagane jest doświadczenie (minimum 2 lata gry w curling).
Na Sparingniedzieli zabronione jest używanie szczotek z włosiem/witkami.
Sygnał ostatniego enda: 110 minut. Pary do sparingów będą dobierane przez organizatora w taki sposób, aby zapewnić możliwie wyrównany poziom meczów.